Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Σιδηρόκαστρο, Δήμος Σιντικής, Νομός Σερρών,Κεντρική Μακεδονία

Πύργος Ανδρόνικου

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  402 / 860  > 
Πύργος Ανδρόνικου
Τοποθεσία:
Μέσα στο Σιδηρόκαστρο (οδός Βασ. Κων/νου) πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Κρουσοβίτη
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Κεντρική Μακεδονία
Ν.Σερρών
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Σιντικής
• Σιδηρόκαστρο
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 90 m 
(Σχετικό ϋψος ≈0 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
Αρχές 14ου αιώνα  
ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Πύργος  
Μετρια
 
 
 
 
 
 
 

Βυζαντινός πύργος πάνω στον ποταμό Κρουσοβίτη με ελάχιστα ανοίγματα, κάτω από το κάστρο του Σιδηροκάστρου και στην απέναντι όχθη (σε σχέση με το κάστρο). Προφανώς σκοπός του πύργου ήταν η προστασία της γέφυρας.

Στο σημείο αυτό (στο βόρειο άκρο της πόλης) υπάρχει και σήμερα μια από τις γέφυρες του Σιδηροκάστρου πάνω από τον ποταμό. Πριν μερικές δεκαετίες στη θέση της σημερινής γέφυρας υπήρχε τρίτοξο λιθόκτιστο γεφύρι (γέφυρα του Σταυρού) που δεν άντεξε τη φθορά του χρόνου (βλ. φωτογραφίες).

Το όνομα του πύργου οφείλεται στον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ’ Παλαιολόγο (1328-1341) στον οποίο αποδίδεται και η τελευταία μεγάλη ανακαίνιση του κυρίως κάστρου του Σιδηροκάστρου.
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle


Road map to Πύργος Ανδρόνικου

Πρόσβαση
Διαδρομή προς το μνημείο:
Είσοδος:


Γειτονικά Κάστρα
Πύργος Αγκίστρου Σερρών
Ακρόπολη Σερρών
Κάστρο Σιδηρόκαστρου