Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Ασκληπιειό, Δήμος Ρόδου, Νομός Δωδεκανήσου,Νότιο Αιγαίο

Κάστρο Ασκληπιειού

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  741 / 860  > 
Κάστρο Ασκληπιειού
Τοποθεσία:
Ασκληπιειό, Ρόδος
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Νότιο Αιγαίο
Ν.Δωδεκανήσου
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Ρόδου
• Ασκληπιειό
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 200 m 
(Σχετικό ϋψος ≈90 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
15ος αιών  
ΙΩΑΝΝΙΤΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Κάστρο  
Μετρια
 
 
 
 
 
 
 

Το κάστρο βρίσκεται πάνω σε έναν λόφο ύψους 250μ στην περιοχή του χωριού Ασκληπειό. Κατασκευάστηκε το 15ο αιώνα -από τους Ιωαννίτες ιππότες- σε δύο φάσεις: στην πρώτη οχυρώθηκε ο τετράγωνος πύργος και στη δεύτερη επισκευάστηκε ο πύργος της βορειοδυτικής γωνίας.

Το όνομα του χωριού διασώζει πιθανότατα ανάμνηση της λατρείας του Ασκληπιού. Η συγκεκριμένη θέση ονομάζεται και Κάστρο και βρίσκεται στην ενδοχώρα σε αρκετή απόσταση από την ακτή.


Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία

Το πάχος του εξωτερικού περιμετρικού τείχους είναι 1,30-1,50 μέτρα. Ο πύργος της βορειοανατολικής γωνίας δεν σώζεται. Από τον πύργο της νοτιοδυτικής γωνίας σώζεται μόνον η βάση. Η είσοδος βρίσκεται στον πύργο της νοτιοανατολικής γωνίας. Ο Πύργος της βορειοδυτικής γωνίας, ο οποίος είναι τετράγωνου σχήματος, επισκευάστηκε, καθώς επίσης επισκευάστηκαν το βόρειο τείχος και οικοδομήθηκε στην είσοδο ο πυλώνας.

Εντός της οχύρωσης υπήρχαν δύο κινστέρνες και κατάλοιπα αδιάγνωστων οικοδομημάτων. Την κύρια είσοδο αποτελεί τοξωτό άνοιγμα που επιστέφεται από καταχύστρα και πλαίσιο. Εντός του πλαισίου υπήρχε ανάγλυφο με αφιερωτική επιγραφή. Η τοιχοποιία είναι ακανόνιστη.
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle