Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Δομβραίνα, Δήμος Θηβαίων, Νομός Βοιωτίας,Στερεά Ελλάδα

Κάστρο Καραϊσκάκη

  
★ ★ ★ ★
 <  843 / 860  > 
Κάστρο Καραϊσκάκη
Τοποθεσία:
Δομβραίνα Βοιωτίας
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Στερεά Ελλάδα
Ν.Βοιωτίας
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Θηβαίων
• Δομβραίνα
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 185 m 
(Σχετικό ϋψος ≈50 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
19ος αιών (;)  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Μικρό Οχυρό  
Σχετικα Καλη
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για αυτό το κάστρο.
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle