Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Γρατινή, Δήμος Κομοτηνής, Νομός Ροδόπης,Αν. Μακεδονία & Θράκη

Φρούριο Γρατινής

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  475 / 865  > 
Φρούριο Γρατινής
Τοποθεσία:
Γρατινή Ροδόπης
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Αν. Μακεδονία & Θράκη
Ν.Ροδόπης
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Κομοτηνής
• Γρατινή
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 170 m 
(Σχετικό ϋψος ≈30 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
14ος αιών  
ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Κάστρο  
Μαλλον Κακη
 
 
 
 
 
 
 

Στους νότιους πρόποδες της οροσειράς της Ροδόπης, βόρεια από το σημερινό χωριό Γρατινή, και στην ανατολική όχθη του ποταμού Πάτερμου έχουν εντοπιστεί ερείπια οχυρωμένου οικισμού, που ταυτίζεται με την βυζαντινή Γρατιανού (σημερινή Γρατινή). Η Γρατιανούπολη ή Γρατιανού υπήρξε σημαντική θέση της Θράκης και φαίνεται πως αποτέλεσε μεγάλο αστικό και οικιστικό κέντρο της κεντρικής Ροδόπης, αλλά και της ορεινής περιοχής της Θράκης γενικότερα, κατά το 13ο και 14ο αιώνα, ιδιαίτερα μετά την καταστροφή της τότε θρακικής πρωτεύουσας, της Μοσυνόπολης.

Το φρούριο κατασκευάστηκε πιθανότατα κατά τον 14ο αιώνα, την εποχή των εμφυλίων πολέμου στο Βυζάντιο.


Ιστορία

Η υστεροβυζαντινή πόλη έπαιξε σημαντικό ρόλο στις εμφύλιες συγκρούσεις του 14ου αιώνα. Το 1344 η πόλη καταλαμβάνεται από τον Ιωάννη Καντακουζηνό, ο οποίος διορίζει το γιο του Ματθαίο ως «άρχοντα» της πόλης και της επαρχίας. Η πόλη παρέμεινε έδρα του Ματθαίου και των Καντακουζηνών ως το 1355/56, όταν κατόπιν νέου εμφυλίου πολέμου, ο Ματθαίος παρέδωσε τις θρακικές του κτήσεις στον Ιωάννη Ε' Παλαιολογο με αντάλλαγμα το διορισμό του ως Δεσπότη του Μωρέως.


Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία

Η κάτοψη του έχει ακανόνιστο σχήμα και μήκος από B προς Ν άνω των 250 ποδιών. Η τοιχοδομία του, που φτάνει έως τα 4 μέτρα ύψος, αποτελείται από αργούς λίθους, κονίαμα, θραύσματα πλίνθων και ακατάστατη πλινθοδομή. Το ανατολικό τείχος διαθέτει κυκλικό πύργο, ενώ κοντά σε ένα νεότερο παρεκκλήσι βρέθηκε μία εξάγωνη ορθογώνια κινστέρνα (δεξαμενή), μεγάλων διαστάσεων και με κυλινδρικούς θόλους.

Για την κατασκευή της οχύρωσης φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς δε βρέθηκαν κάποια στοιχεία της αρχαιότητας.
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

Road map to Φρούριο Γρατινής

Πρόσβαση
Διαδρομή προς το μνημείο:
-
Είσοδος:
Όπως στα περισσότερα απομακρυσμένα και παραμελημένα κάστρα, η είσοδος δεν είναι πρόβλημα. Το δύσκολο είναι η προσέγγιση και η περιήγηση μέσα σε αυτό.


Γειτονικά Κάστρα
Τείχη Κομοτηνής
Φρούριο Νυμφαίας