Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Λυγουριό, Δήμος Επιδαύρου, Νομός Αργολίδας,Πελοπόννησος

Οχυρό Γκύκλος

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  88 / 860  > 
Οχυρό Γκύκλος
Τοποθεσία:
Σε βραχώδη λόφο του Αραχναίου όρους , στο σημείο που ο δρόμος Λυγουριό-Αραχναίο(το χωριό) συναντά τις ανεμογεννήτριες
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Πελοπόννησος
Ν.Αργολίδας
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Επιδαύρου
• Λυγουριό
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 850 m 
(Σχετικό ϋψος ≈50 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
μάλλον αρχές 13ου αι.  
ΦΡΑΓΚΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Κάστρο  
Ερειπιο
 
 
 
 
 
 
 

Τα ερείπια από τo φρούριο Γκύκλος βρίσκονται πάνω στο όρος Αραχναίο (στον αυχένα Σκούντι-Αραχναίο), σε βραχώδη λόφο, μακριά από χωριά, αλλά πολύ κοντά στη διαδρομή που συνδέει το χωριό Αραχναίο (παλιά, «Χέλι») με το Λυγουριό.


Τοποθεσία & Στρατηγική Σημασία

Το Αραχναίο ήταν στρατηγικό σημείο από την αρχαιότητα δεδομένου ότι ήλεγχε το πέρασμα από Κορινθία προς Αργολίδα. Υπάρχουν διάσπαρτα ερείπια από πολλούς πύργους και οχυρά στο Αραχναίο, από διάφορες εποχές: την αρχαιότητα, τα βυζαντινά χρόνια, τη φραγκοκρατία και την ενετοκρατία.


Ιστορία

Το κάστρο είναι σίγουρα μεσαιωνικό, αλλά η χρονική περίοδος κατασκευής του δεν είναι γνωστή ούτε κατά προσέγγιση. Η τεχνοτροπία του πάντως παραπέμπει στην περίοδο ηγεμονίας του Όθωνα Ντελαρός που τα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας (1212-1225) είχε στην κατοχή του, μεταξύ των άλλων, και την περιοχή του Αραχναίου. Ίσως το φρούριο να κτίστηκε τότε για να χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο του εναντίον του Λέοντα Σγουρού, για να παρεμποδίσει την επικοινωνία με τα δύο προπύργια του Σγουρού, το Ναύπλιο και την Ακροκόρινθο.


Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία

Το φρούριο Γκύκλος περιβάλλεται νότια και ανατολικά από βραχώδη έξαρση ενώ το τμήμα βόρεια και δυτικά περιβάλλεται από τείχος. Το περιμετρικό τείχος του φρουρίου έχει πάχος 1,80 μέτρα και έχει την τεχνοτροπία του Δελαρός, δηλαδή είναι ξερολιθοδομή όπου οι δύο όψεις του τείχους είναι κτισμένες με μεγάλες πέτρες και ενδιάμεσα το γέμισμα έχει γίνει με μικρότερες πέτρες.


Πηγές
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου