Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Νικήτη, Δήμος Σιθωνίας, Νομός Χαλκιδικής,Κεντρική Μακεδονία

Πύργος Ψαλίδας

ή Πύργος Νικήτης  
★ ★ ★ ★ ★
 <  382 / 860  > 
Πύργος Ψαλίδας
Τοποθεσία:
Σε ελαιώνα 2.5 χλμ ανατολικά από τη Νικήτη Χαλκιδικής
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Κεντρική Μακεδονία
Ν.Χαλκιδικής
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Σιθωνίας
• Νικήτη
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 54 m 
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
14ος αιών  
ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Πύργος  
Ερειπιο
 
 
 
 
 
 
 

Ερειπωμένος πύργος κοντά στη Νικήτη της Χαλκιδικής. Είναι μάλλον Βυζαντινός και μάλλον του 14ου αιώνα. Ενδέχεται πάντως να είναι και νεώτερος.


Ιστορία

Στα τέλη του 13 ου αι. και τις αρχές του 14 ου, σ' όλη την περιοχή της Νικήτης αναφέρεται να υπάρχει μόνο ένα χωριό: η Ψαλλίδα. Από το χωριό αυτό σώζονται σήμερα ελάχιστα ίχνη, γιατί η έκταση που κατελάμβανε σήμερα είναι καλλιεργήσιμη γη.

Πότε καταστράφηκε το χωριό αυτό δε γνωρίζουμε. Το 1330 όμως δεν αναφέρεται, πράγμα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καταστράφηκε μάλλον κατά τις επιδρομές της Καταλανικής Εταιρείας στη Χαλκιδική στα χρόνια 1307-1309.

Την περίοδο αυτή (αρχές 14 ος αι.) φαίνεται ότι άρχισε να δημιουργείται ο συνοικισμός, του οποίου η εξέλιξη είναι το χωριό Νικήτη. Τις πληροφορίες τις παίρνουμε από έγγραφα της Μονής Ξενοφώντος. Στη "γη του Νεακίτου" εγκαθίστανται "πάροικοι" για να καλλιεργούν τα μεγάλα κτήματα της Μονής. Όπως προκύπτει από τα απογραφικά έγγραφα, οι πάροικοι αυξάνουν σιγά-σιγά, και φαίνεται ότι πρέπει να προστέθηκαν σ' αυτούς και κάτοικοι της Ψαλλίδας. Το 1352 αναφέρεται ότι "στου Νεακίτου" υπάρχει και πύργος για την ασφάλεια της περιοχής, που μάλλον είναι ο εν λόγω πύργος.


Πηγές
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

Road map to Πύργος Ψαλίδας

Πρόσβαση
Διαδρομή προς το μνημείο:
-
Είσοδος:
Ο πύργος βρίσκεται μέσα σε έναν ελαιώνα αλλά η πρόσβαση είναι ελεύθερη


Γειτονικά Κάστρα
Πύργος Χρυσοκάμαρου
Πύργος Ορφανού
Πύργος Κουτσακίου
Πύργος της Κρούνας
Πύργος Οζολίμνου
Πύργος Περιγαρδικείας