Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Πατσός, Δήμος Αμαρίου, Νομός Ρεθύμνης,Κρήτη

Κούλες Ποταμών

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  626 / 860  > 
Κούλες Ποταμών
Τοποθεσία:
Πάνω από το φράγμα Ποταμών, βόρεια από τον Πατσό Ρεθύμνου
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Κρήτη
Ν.Ρεθύμνης
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Αμαρίου
• Πατσός
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 215 m 
(Σχετικό ϋψος ≈35 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
μετά το 1866  
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Μικρό Οχυρό  
Μαλλον Κακη
 
 
 
 
 
 
 

Ένα από τα πολλά μικρά οχυρά με την ονομασία «Κουλέδες» που έκτισαν οι Οθωμανοί τον 19ο αιώνα, μετά το 1866 , για να διατηρήσουν τον έλεγχο στην ενδοχώρα της Κρήτης.

Ο συγκεκριμένος κουλές βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Φράγμα Ποταμών, σε λόφο στη δυτική πλευρά του ταμιευτήρα.

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται, βόρεια του Πατσού, στην κοιλάδα του Αμαρίου, ήταν σημαντικό πέρασμα για της ενδοχώρα του νομού Ρεθύμνης. Λίγο πιο πάνω ζούσαν οι πιο αιμοβόροι Οθωμανοί, οι Αμπαδιώτες. Την μεγάλη αυτή δίοδο, που με μικρά παρακλάδια της οδηγούσε στη Μεσαρά, οι Τούρκοι είχαν οχυρώσει καλά. Στην κοιλάδα των Ποταμών υπήρχαν οι Κουλέδες των Πρασών, των Ποταμών και της Πατσού.

Το οχυρό είναι ορθογώνιο διαστάσεων 25μ ✖8μ. Οι εξωτερικοί τοίχοι διατηρούνται σε κάποιο βαθμό, αλλά το εσωτερικό είναι γκρεμισμένο.


Πηγές

  • Γ. Ι. Χρηστάκης, "Ιστορικά Οχυρωματικά Μνημεία της Κρήτης (330πΧ-1898)", Εκδόσεις Κρητικά Γράμματα, 2004Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle