Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Ολυμπιάδα, Δήμος Αριστοτέλη, Νομός Χαλκιδικής,Κεντρική Μακεδονία

Κάστρο Λειψάσδας

ή Αρχαία Στάγειρα ή Κάστρο Λειβασδιάς  
★ ★ ★ ★
 <  366 / 860  > 
Κάστρο Λειψάσδας
Τοποθεσία:
Στη χερσόνησο Λιοτόπι, δίπλα στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Κεντρική Μακεδονία
Ν.Χαλκιδικής
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Αριστοτέλη
• Ολυμπιάδα
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 25 m 
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
10ος αιών  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Αρχαίo Κάστρο  
Μαλλον Κακη
 
 
 
 
 
 
 

Τα Αρχαία Στάγειρα είναι η πιο σημαντική ιστορική τοποθεσία της Χαλκιδικής. Η πόλη ιδρύθηκε το 665 π.Χ., από Ιωνες αποίκους από την Άνδρο και τη Χαλκίδα. Ως γνωστόν ήταν η πατρίδα του Αριστοτέλη.

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι εκτεταμένος και βρίσκεται στη Χερσόνησο Λιοτόπι κοντά στην Ολυμπιάδα της ΒΑ Χαλκιδικής.

Το βάρος στις ανασκαφές και στην αξιοποίηση του χώρου έχει δοθεί στην κλασική περίοδο, αλλά τα τείχη και το μεγαλύτερο μέρος των οχυρώσεων στις παρυφές του λόφου (δηλαδή τα πλέον ορατά στοιχεία) προέρχονται από τους Μεσαιωνικούς χρόνους και για αυτό τα Στάγειρα συμπεριλαμβάνονται στον Καστρολόγο.

Συγκεκριμένα, κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, περί το 1000 μ.Χ., αναφέρεται στη θέση της αρχαίας πόλης ένα κάστρο με την ονομασία κάστρο της Λιβασδιάς ή της Λιψάσδας.


Πηγές
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle