Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Βαλτεσινίκο, Δήμος Γορτυνίας, Νομός Αρκαδίας,Πελοπόννησος

Κάστρο Βαλτεσινίκου

ή Παλαιόκαστρο  
★ ★ ★ ★ ★
 <  52 / 865  > 
Κάστρο Βαλτεσινίκου
Τοποθεσία:
Βαλτεσινίκο Βυτίνας, Αρκαδία
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Πελοπόννησος
Ν.Αρκαδίας
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Γορτυνίας
• Βαλτεσινίκο
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 1364 m 
(Σχετικό ϋψος ≈200 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
13ος αιών (;)  
ΦΡΑΓΚΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Κάστρο  
Ερειπιο
 
 
 
 
 
 
 

Στην κορυφή του υψώματος Παλαιόκαστρο νοτιοδυτικά από το γραφικό χωριό Βαλτεσινίκο υπήρχε μικρό μεσαιωνικό οχυρό. Κατεστραμμένο σήμερα, διασώζει μόνον ελάχιστα ίχνη της εξωτερικής οχύρωσης. Το κάστρο βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, 1364 μέτρα, αλλά η υψομετρική διαφορά από το χωριό είμαι μικρή, περί τα 200 μέτρα.

Το μικρό αυτό κάστρο καταλαμβάνει τη δυτική πλευρά μικρού πλατώματος που βρίσκεται στην κορυφή. Στη θέση αυτή οδηγεί μονοπάτι έξω από το χωριό. Προστατευόταν από τείχος μήκους 40 μέτρων από ξερολιθιά στην ανατολική πλευρά της στενής ράχης του υψώματος, ενώ στο ψηλότερο σημείο του πλατώματος υπήρχε πύργος και στέρνα. Το κάστρο είχε φτωχή και πρόχειρη κατασκευή, χωρίς καμία συνδετική ύλη να ενώνει τις πέτρες του τείχους της οχύρωσης.


Ιστορία

Δεν είναι βέβαιο αν χτίστηκε από τους Βυζαντινούς ή από τους Φράγκους. Επί Φραγκοκρατίας ανήκε πάντως στη βαρονία της Άκοβας και χρησιμοποιήθηκε για την προστασία του τιμαρίου de la Valtes που κατά πάσαν πιθανότητα συνέπιπτε με την περιοχή της κώμης του Βαλτεσινίκου.

Η παλαιότερη αναφορά στο κάστρο ανάγεται στον 13o αιώνα και γίνεται στο Χρονικό του Μορέως. Σύμφωνα με αυτήν, το τιμάριο αυτό παραχωρήθηκε μαζί με άλλα επτά από τον αυθέντη του πριγκιπάτου του Μορέως Γ. Βιλλαρδουϊνο στην Μαργαρίτα του Πασσαβά.

Το κάστρο δεν απέκτησε ποτέ ιδιαίτερη σημασία και με το πέρασμα του χρόνου εγκαταλείφθηκε.


Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία

Η ανατολική πλευρά του κάστρου προστατευόταν από τείχος με μεγάλες πλατιές πέτρες χωρίς καμιά συνδετική ύλη. Το μήκος του είναι περί τα 32μ. και το πάχος του 1,5. Η κατεύθυνσή του από ΒΑ προς ΝΔ ακολουθεί τη ράχη του λόφου. Η στενή λωρίδα στην κορυφή του λόφου έχει μέγιστο πλάτος 8μ. και το μήκος της είναι περίπου ίδιο με το μήκος του τείχους.

Η πύλη του θα ήταν μάλλον στη νοτιοδυτική πλευρά η οποία είναι αρκετά ομαλότερη από την βορειανατολική. Αυτή τελειώνει σε απότομο βράχο ο οποίος δεσπόζει του Βαλτεσινίκου. Όλη η ΒΔ πλευρά άλλωστε είναι απροσπέλαστος βράχος ο οποίος δεν χρειαζόταν καμιά οχύρωση.

Λίγο χαμηλότερα υπάρχουν ίχνη δεύτερου τείχους. Στο υψηλότερο σημείο του πλατώματος, στην ΒΑ άκρη του, όπου και το τριγωνομετρικό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, υπάρχει κοίλωμα όπου πρέπει να βρισκόταν η κινστέρνα του πύργου. Η ύπαρξη πύργου αναφέρεται από παλαιότερους ερευνητές ωστόσο σήμερα δε σώζονται ίχνη του.


Πηγές
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

Road map to Κάστρο Βαλτεσινίκου

Πρόσβαση
Διαδρομή προς το μνημείο:
Για την επίσκεψη στο κάστρο απαιτείται ορειβατική εξόρμηση αλλά η υψομετρική διαφορά από το χωριό είναι μικρή.
Είσοδος:
Όπως στα περισσότερα απομακρυσμένα, εγκαταλειμμένα και παραμελημένα κάστρα, η είσοδος δεν είναι πρόβλημα. Το δύσκολο είναι η προσέγγιση και η περιήγηση μέσα σε αυτό.


Γειτονικά Κάστρα
Κάστρο της Άκοβας
Κάστρο Αγριδίου
Αργυρόκαστρο
Κάστρο Μπεζενίκου
Παλιόπυργος Δάρα
Κάστρο Δαβιάς
Κάστρο Καρύταινας
Πύργος Παλαιόπυργου Γορτυνίας
Κοκορέικη και Ραφτέικη Πούλια
Κάστρο Ψωφίδας
Πύργος Ρούσση
Παλαιόκαστρο Σέρβου
Κάστρο Τάρταρη
Κάστρο Θεισόας
Πύργοι στα Τρίκορφα
Παλιόπυργας Τσελεπάκου