Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Βαθιακό, Δήμος Αμαρίου, Νομός Ρεθύμνης,Κρήτη

Κουλές Βαθιακού

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  625 / 860  > 
Κουλές Βαθιακού
Τοποθεσία:
Σε ύψωμα ΝΔ από τον οικισμό Βαθιακό στο νότιο μέρος του νομού Ρεθύμνου
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Κρήτη
Ν.Ρεθύμνης
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Αμαρίου
• Βαθιακό
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 535 m 
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
1866 ή λίγο μετά  
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Μικρό Οχυρό  
Μαλλον Κακη
 
 
 
 
 
 
 

Ένα από τα πολλά μικρά οχυρά, τους λεγόμενος «κουλέδες», που έχτισαν οι Τούρκοι στην Κρήτη μετά το 1866 για να αντιμετωπίσουν και να ελέγξουν τους Κρητικούς επαναστάτες.


Τοποθεσία & Στρατηγική Σημασία

Ο κουλές αφενός ήλεγχε την διάβαση Αμαρίου-Μεσαράς από Αποδούλου-Αγία Παρασκευή προς Κόκκινο Πύργο και αφετέρου προστάτευε το Τουρκοχώρι Βαθιακό, που ήταν το τουρκικό κέντρο της περιοχής.


Ιστορία

Το οχυρό βρίσκεται σε ένα ύψωμα λίγο πιο νότια από το χωριό Βαθιακό που είναι ένα από τα 13 χωριά της Αμπαδιάς της επαρχίας Αμαρίου Ρεθύμνης. Ήταν το χωριό των φημισμένων Γενίτσαρων της Αμπαδιάς που τρομοκρατούσαν με τις αγριότητές τους ολόκληρη την περιοχή Ρεθύμνου.

Η ύπαρξη των Γενιτσάρων ήταν η αιτία που το χωριό έγινε πολλές φορές θέατρο συρράξεων και γι’ αυτό πολλά σπίτια του χωριού έχουν οχυρωματικά στοιχεία. Μετά την απελευθέρωση, όλοι οι μουσουλμάνοι του χωριού έφυγαν στην Τουρκία, αν και οι περισσότεροι ήταν εξισλαμισθέντες Έλληνες.


Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία

Ο κουλές έχει διεύθυνση Βορρά-Νότο και χωρίζεται σε δύο δωμάτια: Το βορινό δωμάτιο είναι 5x7μ. και το νότιο 5x10μ.. Το δυτικό άκρο χωρίζεται σε δύο τμήματα ένα υπερυψωμένο και ένα χωρισμένο με τοίχο. Στους τοίχους του υπήρχαν πολεμίστρες.

Μπροστά από τον κουλέ υπήρχε ένα κωνικό βαθούλωμα που ενδέχεται να ήταν δεξαμενή όμβριων υδάτων.


Σημερινή Κατάσταση

Ο κουλές δεν σώζεται σε καλή κατάσταση (αλλά πάλι καλά). Έχει καταρρεύσει ο ανατολικός τοίχος του και το μεγαλύτερο μέρος της στέγης του.


Πηγές
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου