Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Ζάρακες, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Νομός Εύβοιας,Στερεά Ελλάδα

Ελληνόπυργος Ζάρκων

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  784 / 860  > 
Ελληνόπυργος Ζάρκων
Τοποθεσία:
Κοντά στο δρόμο, στη νότια είσοδο του χωριού Ζάρακες της Εύβοιας
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Στερεά Ελλάδα
Ν.Εύβοιας
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Κύμης-Αλιβερίου
• Ζάρακες
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 160 m 
(Σχετικό ϋψος ≈5 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
15ος αιών  
ΕΝΕΤΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Πύργος  
Μετρια
 
 
 
 
 
 
 

Οι Ζάρακες ή (τα) Ζάρκα είναι χωριό της Εύβοιας, το πρώτο μετά τη λίμνη του Δύστου στο δρόμο προς την Κάρυστο.

Στη νότια πλευρά του χωριού υπάρχει αυτό το κτίσμα που στη σημερινή του μορφή δεν είναι πύργος. Ήταν ανεμόμυλος που έχει κτιστεί στη θέση όπου υπήρχε μεσαιωνικός πύργος από την περίοδο της Ενετοκρατίας. Για το χτίσιμο του μύλου χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά του πύργου.

Ως ανεμόμυλος, ίσως δεν θα έπρεπε να είναι στον Καστρολόγο. Συμπεριλαμβάνεται όμως, τελικά, γιατί τον αναφέρει ο Θόδωρος Σκούρας στην πολύτιμη αναφορά του για τις οχυρώσεις στην Εύβοια.

Ο Σκούρας αναφέρει ότι ο μύλος χτίστηκε στη βάση του πύργου. Μάλλον όμως εννοεί στη θέση του πύργου. Αν ήταν στη βάση, θα έπρεπε ο αρχικός πύργος να ήταν κυκλικής διατομής που μάλλον αποκλείεται καθώς τέτοιοι πύργοι δεν συνηθίζονταν στην περιοχή από τους Ενετούς του 14ου/15ου αιώνα.


Πηγές

  • Θεόδωρος Σκούρας, «Οχυρώσεις στην Εύβοια (Μερικές λύσεις στα τοπογραφικά τους προβλήματα)»- σελ. 353 ΑΕΜ – Τόμος Κ’ – 1975Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle