Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Τσακαίοι, Δήμος Καρύστου, Νομός Εύβοιας,Στερεά Ελλάδα

Καστρί Τσακαίων

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  778 / 860  > 
Καστρί Τσακαίων
Τοποθεσία:
Σε βραχώδες ύψωμα πάνω από την παραλία του χωριού Τσακαίοι στην ανατολική ακτή της Εύβοιας
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Στερεά Ελλάδα
Ν.Εύβοιας
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Καρύστου
• Τσακαίοι
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 35 m 
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
αρχές 4ου π.Χ. αι.  
ΑΡΧΑΙΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Επάκτιο Φρούριο  
Ερειπιο
 
 
 
 
 
 
 

Υπολείμματα οχύρωσης σε ύψωμα πάνω από την παραλία Τσακαίων στη νοτιοανατολική ακτή της Εύβοιας.

Το φρούριο προστάτευε ένα από τα ελάχιστα φυσικά λιμάνια στην ανατολική (εξωτερική) πλευρά της Εύβοιας.

Ένας πύργος προστάτευε την κορυφή ενώ ένας -κάπως καλύτερα διατηρημένος, σχετικά- προστάτευε την πύλη. Η τοιχοποιία με πολυγωνικούς και τραπεζοειδείς λίθους χωρίς κονίαμα δείχνει ότι είναι αρχαία κατασκευή, πιθανόν των αρχών του 4ου π.Χ. αι. αλλά δεν αποκλείεται και μεσαιωνική χρήση δεδομένου ότι το φυσικό λιμάνι που προστάτευε ήταν διαχρονικά χρήσιμο.


Πηγές
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle