Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Χάρακας, Δήμος Μονεμβασιάς, Νομός Λακωνίας,Πελοπόννησος

Παλιόχωρα Χάρακα

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  164 / 865  > 
Παλιόχωρα Χάρακα
Τοποθεσία:
Σε βραχώδες παράκτιο ύψωμα ανατολικά από τον Χάρακα Λακωνίας, στη ΝΑ ακτή της Πελοποννήσου
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Πελοπόννησος
Ν.Λακωνίας
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Μονεμβασιάς
• Χάρακας
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 585 m 
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
13ος αι.  
ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Οχυρωμένος Οικισμός  
Ερειπιο
 
 
 
 
 
 
 

Οχυρωμένος βυζαντινός οικισμός σε βράχο με εξαιρετική φυσική οχύρωση που υψώνεται πάνω από το Μυρτώο πέλαγος.


Ιστορία

Στον οχυρό λόφο της «Παλιόχωρας» σώζονται τα ερείπια βυζαντινού οικισμού που περιλαμβάνει τείχη, κτήρια, πύργο, στέρνες, δύο ανώνυμους ναούς και τον ανακαινισμένο ναό του Προφήτη Ηλία με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 14ου-αρχές του 15ου αιώνα.

Η πρώτη παρουσία οχύρωσης στο βράχο χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, όταν με χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Α΄, το 881 μ.Χ. συστάθηκε ναυτικός σταθμός για την επιτήρηση των κινήσεων των διερχομένων πλοίων. Η κυριότερη απειλή εκείνη την εποχή ήταν οι Σαρακηνοί πειρατές που είχαν καταλάβει την Κρήτη.

Αργότερα, αναπτύχθηκε εκεί οικισμός, ο οποίος είναι γνωστός από τον 16ο αιώνα ως «Χάρακας» και εμφανίζει συνεχή κατοίκηση από τον 13ο έως τα τέλη του 17ου αιώνα, οπότε εγκαταλείφθηκε με κύρια αιτία τον 6ο ενετοτουρκικό πόλεμο (1684–1699) που είχε ως συνέπεια την συγκέντρωση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής στο κεφαλοχώρι του Ζάρακος, την Κρεμαστή. Μετά τον πόλεμο εκείνο, οι κάτοικοι μετακόμισαν στη θέση που βρίσκεται το σημερινό χωριό του Χάρακα, σε πιο εύκολη για διαβίωση περιοχή.

Σήμερα ο παλιός Χάρακας είναι ερειπωμένος και γνωστός ως «Παλιόχωρα».

Η οριστική διαμόρφωση της οχύρωσης πρέπει να έγινε τον 13ο αιώνα και σε αυτήν τη χρονική περίοδο θα τοποθετήσουμε την ίδρυση του κάστρου παρόλο που πρέπει να υπάρχουν και παλιότερα οχυρωματικά κατάλοιπα. Θα το χαρακτηρίσουμε δε «υστεροβυζαντινό» καθώς οι μετέπειτα επικυρίαρχοι, Φράγκοι, Ενετοί, Οθωμανοί δεν φαίνεται να το αξιοποίησαν ιδιαίτερα σαν κάστρο.
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου