Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

lens

Άνω Δολοί, Δήμος Δυτικής Μάνης, Νομός Μεσσηνίας,Πελοπόννησος

Πύργος Κετσέα

  
★ ★ ★ ★ ★
 <  176 / 860  > 
Πύργος Κετσέα
Τοποθεσία:
Βορειοανατολικά από στους Άνω Δολούς της Δυτικής Μάνης, στη Μεσσηνία
Περιφέρεια > Νομός:   Greek Map
Πελοπόννησος
Ν.Μεσσηνίας
Δήμος > Πόλη ή Χωριό:
Δ.Δυτικής Μάνης
• Άνω Δολοί
Υψόμετρο:
Υψόμετρο ≈ 385 m 
(Σχετικό ϋψος ≈50 m)
Χρόνος Κατασκευής  Προέλευση
18ος αιώνας  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ
H 
Τύπος Κάστρου  Κατάσταση
Πυργόσπιτο  
Μετρια
 
 
 
 
 
 
 

Τετράγωνος πύργος στους Δολούς της Δυτικής Μάνης από τον οποίο διατηρείται μόνο το κάτω μέρος. Κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα και ανήκε στον Γρηγόριο Κετσέα.

Τον Πύργο Κετσέα επισκέφθηκε το 1829 ο φυσιοδίφης Bory de Saint Vincent, επικεφαλής της γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μορέως που συνόδευε το εκστρατευτικό σώμα του Μαιζώνος (Maison) , ενώ σύμφωνα με την τοπική παράδοση, εκεί είχε φιλοξενηθεί πριν την Επανάσταση ο απεσταλμένος της Φιλικής Εταιρείας, Χριστόφορος Περραιβός, η αποστολή του οποίου ήταν η συμφιλίωση των οικογενειών της Μάνης.

Μέσα στον Πύργο Κετσέα βρίσκεται ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου, ένας μονόχωρος ναός, ξυλόστεγος με δίρριχτη στέγη, τρίπλευρη αψίδα και με τοιχογραφίες του 1785.


Πηγές
Σχόλια:


Αναζήτηση Google εντός του Καστρολόγου

castle